ชื่อไทย : หนวดพราหมณ์ขาว
ชื่อท้องถิ่น : หนวดพราหมณ์ภู (กลาง)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holcoglossum subulifolium (Rchb.f.) Christenson
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นสั้น
ใบ :
เป็นแท่งกลม ยาว 9-14 ซม.
ดอก :
ออกเป็นช่อ ยาว 10-14 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว กลีบปากส่วนโคนเป็นถุงสอบเรียวยาว ด้านในสีเหลือง มีลายสีน้ำตาลม่วง กลีบปากส่วนปลายหยักเป็นคลื่น บานเต็มที่กว้าง 2.5-3 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : มกราคม สิ้นสุดระยะติดดอก : กุมภาพันธ์
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่าและเวียดนาม

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ : เป็นกล้วยไม้ที่พบน้อย
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554